Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang”

n
{{reflist}}
===[[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]]===
;Phục hồi
#{{ph}}, vì... <nowiki>~~~~</nowiki>
Vì là thành viên mới của [[Wikipedia]] nên tôi chưa tường tận về qui trình duyệt, bảo quản và cải thiện các bài viết. Ngoài ra cũng không có nhiều thời gian dành cho wikipedia, nên khi trang [[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]] đã bị xóa tôi mới biết về việc biểu quyết này. Kết quả thảo luận ở trang [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]] là từ khóa [[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]], tuy nhiên nội dung biên tập là không đủ nổi bật và đã bị xóa đi.
 
 
[[Thành viên:Bùi Đại Quang|Contributor]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Đại Quang|thảo luận]]) 11:39, ngày 5 tháng 2 năm 2018 (UTC)
;Không phục hồi
#{{kph}}, vì... <nowiki>~~~~</nowiki>
 
;Ý kiến
#{{yk}}... <nowiki>~~~~</nowiki>
 
===[[Học viện Thiết kế và Thời trang London]]===
545

lần sửa đổi