Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thú y”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Veterinary Outreach Hawaye Kebele Ethiopia.jpg|thumb|right]]
یادداشتhno_nohttp://0001https//goo.gl/images/i9JnWD####000092991510/2500995/نقاش_المستخدم:ديفد_عبد_المحسن_بشارة_مترى1/Archive_1410391.5001####(body)reaction 117_mepivacineD(bls)117hour 0001c.01 c0111.0000اسنان تخدير#vetriaryv1141017 avil_dizpam_food)001#brachy sona_vetasel vitk triferrus#petplexepinephrine_adrenaline11.000frcodiversfarmertees117section#180sectionketsel(discetin)oxyuris_allopophare_taenia_frogeggoxyuris equi#needanthesiد-ديفد_عبد_المحسن_بشارة_مترىالتخديرC01_mynteric ln0.6ml gumi-t_mandibular veinال ا ن ي م ي ا '''Thú y''' là phân ngành [[y học]] về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị bệnh tật, rối loạn, thương tật của các động vật không phải người. Phạm vi của thú y rất rộng, bao gồm tất cả các loài động vật, cả đã thuần chủng hoặc hoang dã, với một phạm vi rộng các tình trạng có thể ảnh hưởng đến các loài khác nhau.
 
==Đọc thêm==
Người dùng vô danh