Rondano

Tham gia ngày 11 tháng 11 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
 
Về mặt nhân chủng người Việt chẳng khác người Tàu, Nhật, Triều Tiên nhưng lại yếu hơn các dân tộc kia về mọi mặt. Đó là điều khó hiểu.
 
Chỉ có triết học mới đem lại cho con người tư duy sâu sắc về thế giới. Chính vì thiếu triết học nên cái đầu của người Việt mãi mãi không bằng thiên hạ.
3.054

lần sửa đổi