Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], huyện Long Đất thuộc tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]
 
Ngày [[23 tháng 7]] năm [[1999]], chia xã Tam An thành hai xã Tam Phước (sau này thuộc huyện [[Đất Đỏ]]) và An Nhứt; thành lập xã Phước Hưng trên cơ sở 854,26 ha diện tích tự nhiên và 9.700 nhân khẩu của xã Phước Tỉnh
 
Ngày [[1 tháng 1]] năm [[2004]], [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] chia huyện [[Long Đất]] cũ thành hai huyện Long Điền và [[Đất Đỏ]] theo nghị định 152/2003/NĐ-CP ngày [[9 tháng 12]] năm [[2003]]. Huyện [[Long Điền]] gồm có 2 thị trấn: Long Hải, Long Điền và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.