Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

==Địa lý==
===Vị trí Địa Lý===
* Đông giáp huyện [[Đất Đỏ]]
* Tây giáp thành phố [[Vũng Tàu]] và thành phố [[Bà Rịa (thành phố)|Bà Rịa]].
* Nam giáp [[biển Đông]].
*Bắc Tây bắc giáp thành phố [[Bà Rịa (thành phố)|Bà Rịa]].
 
===Diện tích, Dân số===
*Diện tích tự nhiên là 7.699,36 [[hecta|ha]].