Rondano

Gia nhập ngày 11 tháng 11 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
 
Chỉ có triết học mới đem lại cho con người tư duy sâu sắc về thế giới. Chính vì thiếu triết học nên cái đầu của người Việt mãi mãi không bằng thiên hạ.
 
Sai lầm bắt nguồn tư duy. Học hành không đến nơi đến chốn thì tất làm bậy.
3.054

lần sửa đổi