Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

Sửa đổi nội dùn
(Sửa đổi nội dùn)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Cực trị của hàm số''' là điểm có giá trị lớn nhất so với xung quanh và giá trị nhỏ nhất so với xung quanh mà hàm số có thể đạt được. Trong hình học, nó biểu diễn khoảng cách lớn nhất từ điểm này sang điểm kia và khoảng cách nhỏ nhất từ điểm này sang điểm nọ. Nếu trên [[hệ tọa độ Descartes]] giá trị lớncực nhấtđại là điểm thuộc đỉnh cao nhất trên trục tọa độ và giá trị nhỏcực nhấttiểu là điểm thuộc đáy "sâu nhất" của hệ tọa dộ.
Giá trị cực đại không phải giá trị lớn nhất, giá trị cực tiểu không phải giá trị nhỏ nhất của hàm số
 
Giá trị lớn nhất thường gọi là giá trị cực đại (Maximum). Ký hiệu là max.
 
Giá trị nhỏ nhất thường gọi là giá trị cực tiểu (Minimum). Ký hiệu là min.
 
==Cực trị hàm một biến==
Người dùng vô danh