Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:American Horror Story”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| group1 = ''[[American Horror Story: Murder House|Nhà sát nhân]]''
| list1 =
* "[[Pilot (American Horror Story)|Pilot]]"
* "[[Home Invasion (American Horror Story)|Home Invasion]]"
* "[[Murder House (American Horror Story)|Murder House]]"
* "[[Halloween (American Horror Story)|Halloween, Parts 1 and 2]]"
* "[[Piggy Piggy]]"
* "[[Open House (American Horror Story)|Open House]]"
* "[[Rubber Man]]"
* "[[Spooky Little Girl]]"
* "[[Smoldering Children]]"
* "[[Birth (American Horror Story)|Birth]]"
* "[[Afterbirth (American Horror Story)|Afterbirth]]"
| group2 = ''[[American Horror Story: Asylum|Nhà điên]]''
| list2 =
* "[[Welcome to Briarcliff]]"
* "[[Tricks and Treats (American Horror Story)|Tricks and Treats]]"
* "[[Nor'easter (American Horror Story)|Nor'easter]]"
* "[[I Am Anne Frank (American Horror Story)|I Am Anne Frank, Phần 1 and 2]]"
* "[[The Origins of Monstrosity]]"
* "[[Dark Cousin]]"
* "[[Unholy Night]]"
* "[[The Coat Hanger]]"
* "[[The Name Game (American Horror Story)|The Name Game]]"
* "[[Spilt Milk (American Horror Story)|Spilt Milk]]"
* "[[Continuum (American Horror Story)|Continuum]]"
* "[[Madness Ends]]"
| group3 = ''[[American Horror Story: Coven|Hội phù thủy]]''
* "[[Bitchcraft]]"
* "[[Boy Parts]]"
* "[[The Replacements (American Horror Story)|The Replacements]]"
* "[[Fearful Pranks Ensue]]"
* "[[Burn, Witch. Burn! (American Horror Story)|Burn, Witch, Burn!]]"
* "[[The Axeman Cometh (American Horror Story)|The Axeman Cometh]]"
* "[[The Dead (American Horror Story)|The Dead]]"
* "[[The Sacred Taking]]"
* "[[Head (American Horror Story)|Head]]"
* "[[The Magical Delights of Stevie Nicks]]"
* "[[Protect the Coven]]"
* "[[Go to Hell (American Horror Story)|Go to Hell]]"
* "[[The Seven Wonders (American Horror Story)|The Seven Wonders]]"
| group4 = ''[[American Horror Story: Freak Show|Gánh xiếc quái dị]]''
| list4 =
* "[[Edward Mordrake|Edward Mordrake, Parts 1 and 2]]"
* "[[Pink Cupcakes]]"
* "[[Bullseye (American Horror Story)|Bullseye]]"
* "[[Test of Strength]]"
* "[[Blood Bath (American Horror Story)|Blood Bath]]"
* "[[Tupperware Party Massacre]]"
* "[[Orphans (American Horror Story)|Orphans]]"
* "[[Magical Thinking (American Horror Story)|Magical Thinking]]"
* "[[Show Stoppers (American Horror Story)|Show Stoppers]]"
* "[[Curtain Call (American Horror Story)|Curtain Call]]"
| group5 = ''[[American Horror Story: Hotel|Khách sạn]]''
| list5 =
* "[[Checking In (American Horror Story)|Checking In]]"
* "[[Chutes and Ladders (American Horror Story)|Chutes and Ladders]]"
* "[[Mommy (American Horror Story)|Mommy]]"
* "[[Devil's Night (American Horror Story)|Devil's Night]]"
* "[[Room Service (American Horror Story)|Room Service]]"
* "[[Room 33]]"
* "[[Flicker (American Horror Story)|Flicker]]"
* "[[The Ten Commandments Killer]]"
* "[[She Wants Revenge (American Horror Story)|She Wants Revenge]]"
* "[[She Gets Revenge]]"
* "[[Battle Royale (American Horror Story)|Battle Royale]]"
* "[[Be Our Guest (American Horror Story)|Be Our Guest]]"
| group6 = ''[[Truyện kinh dị Mỹ: Thuộc địa Roanoke|Thuộc địa Roanoke]]''
| list6 =
* "[[Chapter 1 (American Horror Story)|Chương 1]]"
* "[[Chapter 2 (American Horror Story)|Chương 2]]"
* "[[Chapter 3 (American Horror Story)|Chương 3]]"
* "[[Chapter 4 (American Horror Story)|Chương 4]]"
* "[[Chapter 5 (American Horror Story)|Chương 5]]"
* "[[Chapter 6 (American Horror Story)|Chương 6]]"
* "[[Chapter 7 (American Horror Story)|Chương 7]]"
* "[[Chapter 8 (American Horror Story)|Chương 8]]"
* "[[Chapter 9 (American Horror Story)|Chương 9]]"
* "[[Chapter 10 (American Horror Story)|Chương 10]]"
| group7 = ''[[Truyện kinh dị Mỹ: Hội kín|Hội kín]]''
| list7 =
* "[[Election Night (American Horror Story)|Election Đêm bầu cửNight]]"
* "[[Don't Be Afraid of the Dark (American|Don't Horror Story)|Be ChớAfraid nênof sợthe tốiDark]]"
* "[[Neighbors from the Hell (American Horror Story)|Neighbors Hàngfrom xóm oan nghiệtHell]]"
* "[[11/9 (American Horror Story)| 11 tháng Chín/9]]"
* "[[NhữngHoles cái lỗ|Holes]]"
* "[[SátMid-Western thủ vùng Trung TâyAssassin]]"
* "[[Valerie Solanas chếtDied chofor tộiYour lỗiSins: của mày, đồ *****Scumbag]]"
* "[[Winter of Our Discontent|Không vừa|Winter lòngof mùaOur ĐôngDiscontent]]"
* "[[Drink the Kool-Aid |Drink the Kool-Aid]]"
* "Tập 9"
* "[[Charles (Manson) in Charge]]"
* "Tập 10"
* "[[Great Again |Great Again]]"
* "Tập 11"
 
}}