Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quần đảo Nicobar”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Ấn Độ thuộc Anh]]
[[Thể loại:Khu vực sinh thái Indomalaya]]
[[Thể loại:CựuĐông thuộcNam địaÁ Anhhải đảo]]
[[Thể loại:Vùng sinh thái Ấn Độ]]
[[Thể loại:Vùng Ấn Độ]]
[[Thể loại:Quần đảo Andaman và Nicobar]]
[[Thể loại:Cựu thuộc địa Đan Mạch]]
[[Thể loại:Quần đảo Đông Nam Á]]
[[Thể loại:Vịnh Bengal]]
[[Thể loại:Đảo của Quần đảo Andaman và Nicobar]]
[[Thể loại:Ấn Độ thuộc Đan Mạch]]
[[Thể loại:Núi lửa Pleistocen]]
[[Thể loại:Núi lửa Ấn Độ]]
[[Thể loại:Quần đảo Ấn Độ]]