Rondano

Gia nhập ngày 11 tháng 11 năm 2017
Tẩy trống trang
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang
Nhiều bài trên Wikipedia có chất lượng cao hơn sách chuyên ngành tại Việt Nam. Đó là điều đáng tự hào !
 
Mổ xẻ lịch sử, mổ xẻ ý thức hệ, mổ xẻ quá trình phát triển của chúng ta thì mới hiểu được những bi kịch, yếu kém của chúng ta đến từ đâu.
 
Người Việt yếu từ tư duy yếu ra, quá yếu về lý luận.
 
Về mặt nhân chủng người Việt chẳng khác người Tàu, Nhật, Triều Tiên nhưng lại yếu hơn các dân tộc kia về mọi mặt. Đó là điều khó hiểu.
 
Chỉ có triết học mới đem lại cho con người tư duy sâu sắc về thế giới. Chính vì thiếu triết học nên cái đầu của người Việt mãi mãi không bằng thiên hạ.
 
Sai lầm bắt nguồn tư duy. Học hành không đến nơi đến chốn thì tất làm bậy.
3.054

lần sửa đổi