Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

không có tóm lược sửa đổi
| issue = [[Minh Nhân Tông]] Chu Cao Sí<br/>Hán vương [[Chu Cao Hú]]<br/>Triệu vương [[Chu Cao Toại]]<br/>[[Vĩnh An công chúa]]<br/>[[Vĩnh Bình công chúa]]<br/>[[An Thành công chúa]]<br/>[[Hàm Ninh công chúa]]
| full name =
| posthumous name = <font color = "grey">Nhân Hiếu Từ Ý Thành Minh Trang Hiến Phối Thiên Tề Thánh Văn hoàng hậu</font><br/>(仁孝慈懿莊献庄獻配天齐圣齊聖文皇后)
| house = [[Nhà Minh]]
| father = [[Từ Đạt]]
Từ hoàng hậu còn cho triệu các mệnh phụ phu nhân của các danh thần trong triều, ban thưởng cho họ và thường trò chuyện với họ. Bà đề cao sự hiền đức và tấm lòng giúp chồng trong sự nghiệp. Bà còn năng động khuyến khích Thành Tổ áp dụng luật nhân từ, khuyến khích trọng dụng hiền tài, xóa bỏ hình cụ, lấy nhân từ mà cai trị.
 
Năm Vĩnh Lạc thứ 5 ([[1407]]), ngày [[22 tháng 7]] (âm lịch), Từ hoàng hậu qua đời, thọ 46 tuổi. Sau khi qua đời, [[thụy hiệu]] của bà là '''Nhân Hiếu Từ Ý Thành Minh Trang Hiến Phối Thiên Tề Thánh Văn hoàng hậu''' (仁孝慈懿莊献庄獻配天齐圣齊聖文皇后).
 
== Hậu duệ ==