Khác biệt giữa các bản “BamBam (ca sĩ)”

|Face
|Viết lời cùng [[Mark Tuan|Mark]], [[Jackson Wang|Jackson]]
|-
!2018
|[[Mini Album: Eyes On You]]
|The Reason
|Viết lời, làm nhạc và sản xuất
|}
== Các Hoạt động Khác ==
|Của tháng 10
|-
! rowspan="3" |2018
|Highcut
| rowspan="2" |[[GOT7]]
|Vol. 218
|-
|Grazia
|Men Issue
|-
|GQ Thailand
|
|
|-
! rowspan="57" |2018
|"MCMThailand"
|
|-
|"Shinsegae Duty Free"
|[[GOT7]]
|
|-
|-
|"Restier"
|
|-
|"Shinsegae Duty Free"
| rowspan="3" |[[GOT7]]
|
|-
|"Adidas Originals"
|
|-
|"The Face Shop"
|
|}
161

lần sửa đổi