Khác biệt giữa các bản “Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
'''Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh''' là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và [[Chính phủ Việt Nam]]; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]], [[Nhà nước Việt Nam]] và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học [[chủ nghĩa Marx-Lenin|lý luận Marx-Lenin]] và [[tư tưởng Hồ Chí Minh]], nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các [[chính trị học|khoa học chính trị]].
 
Học viện Chính trị - Hành chính quốcQuốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (viết tắt là HCMA).<ref name="HCM">[http://vietlawenglish.govhcma.vn/LAWNET/docView.do?docid=22946 Nghị định số 129/2008home/NĐ-CP]index</ref>
 
==Địa chỉ==
8.946

lần sửa đổi