Khác biệt giữa các bản “Bảo hiểm xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
 
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
== Các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam==
1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.
 
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí; tử tuất.
 
3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm.
 
==Tham khảo==
8.946

lần sửa đổi