Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data21 = {{{thánh tích|}}}
 
| header30header29 = Thông tin {{{loại|đền}}}
| label31label30 = Loại {{{loại|đền}}}
| data31data30 = {{{loại đền|}}}
| label32label31 = Đối tượng thờ
| data32data31 = {{{đối tượng thờ|}}}
| label33label32 = Địa chỉ
| data33data32 = {{#if:{{{địa chỉ|}}}|{{{địa chỉ|}}}, {{VIE}}|{{VIE}}}}
| label34label33 = Tọa độ
| data34data33 = {{#if:{{Cả 2|{{{vĩ độ|}}}|{{{kinh độ|}}}}}|{{Tọa độ trong hộp địa lý|{{{vĩ độ|}}}|{{{vĩ phút|}}}|{{{vĩ giây|}}}|N|{{{kinh độ|}}}|{{{kinh phút|}}}|{{{kinh giây|}}}|E|type:city|format=dec}}}}
| label35label34 = Thành lập
| data35data34 = {{{xây dựng|{{{thành lập|}}}}}}
| label36label35 = Người sáng lập
| data36data35 = {{{người sáng lập|}}}
| label36 = Duy tu
| data36 = {{{duy tu|{{{sửa chữa|}}}}}}
| label37 = Tôn tạo
| data37 = {{{tôn tạo|}}}