Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Ledinhthang”

# {{OK}} Thành viên tích cực tuần tra, năng nổ và thân thiện. [[Thành viên:Boyconga278|'''<span style="color:DarkGreen"><span style="color:OrangeRed">B</span>oyconga<span style="color:Orange">278</span></span>''']] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Boyconga278|''<span style="color:Fuchsia;">(thảo luận)</span>'']]</sup> 21:49, ngày 16 tháng 4 năm 2018 (UTC)
# {{OK}} Chỉ có thể lặp lại mấy bạn trên vì những gì mình thấy tốt ở thành viên này, các bạn ở trên đã đề cập hết.--[[Thành viên:Chibaodoanle|Chibaodoanle]] ([[Thảo luận Thành viên:Chibaodoanle|thảo luận]]) 14:55, ngày 17 tháng 4 năm 2018 (UTC)
# {{OK}}thành viên tích cực.[[Thành viên:Rondano|Rondano]] ([[Thảo luận Thành viên:Rondano|thảo luận]]) 18:38, ngày 18 tháng 4 năm 2018 (UTC)
 
===Không đồng ý===
 
3.054

lần sửa đổi