Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Mai Ngọc Xuân”

# {{OK}} Thành viên năng nổ, vô cùng xứng đáng ! [[Thành viên:CVQT|<span style="font-weight:bold; color:#D70270;">Messi</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:CVQT|<span style="font-weight:bold; color:#16ACDA;">M10</span>]]</sup> 13:33, ngày 16 tháng 4 năm 2018 (UTC)
# {{OK}} Thành viên tích cực tuần tra, chăm chỉ và thân thiện. [[Thành viên:Boyconga278|'''<span style="color:DarkGreen"><span style="color:OrangeRed">B</span>oyconga<span style="color:Orange">278</span></span>''']] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Boyconga278|''<span style="color:Fuchsia;">(thảo luận)</span>'']]</sup> 21:30, ngày 16 tháng 4 năm 2018 (UTC)
# {{OK}} thành viên tích cực[[Thành viên:Rondano|Rondano]] ([[Thảo luận Thành viên:Rondano|thảo luận]]) 18:38, ngày 18 tháng 4 năm 2018 (UTC)
 
===Không đồng ý===
 
3.054

lần sửa đổi