Khác biệt giữa các bản “Oneworld”

không có tóm lược sửa đổi
(This is a simpler order.)
| {{flagicon|JPN}} [[JAL Express]]
| rowspan="3" style="text-align: center" | {{sort|2007-04-01|2007}} || style="text-align: center" | {{sort|2014-10-01|2014}}
| rowspan="3" ||| rowspan="3" | {{Flagicon|JPN}} [[Japan Airlines]]
|-
| {{flagicon|JPN}} [[JALways]]|| style="text-align: center" | {{sort|2010-12-01|2010}}
Người dùng vô danh