Khác biệt giữa các bản “Oneworld”

không có tóm lược sửa đổi
! style="width:220px;"|Liên kết với
|-
| {{Flagicon|Estonia}}
|
|{{Flagicon|Estonia}} [[Aero Airlines]]
| style="text-align: center" | {{sort|2002-02-01|2002}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-06|2008}}
||| {{Flagicon|FIN}} [[Finnair]]
|-
| {{flagicon|FRA}}
|
| {{flagicon|FRA}} [[Air Liberté]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2000-05|2000}}
||| {{Flagicon|GBR}} [[British Airways]]
|-
| {{flagicon|AUS}}
|
| {{flagicon|AUS}} [[Impulse Airlines|Airconnex]]
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2001-05-27|2001}} || style="text-align: center" | {{sort|2004-05-24|2004}}
||| {{Flagicon|AUS}} [[Qantas]]
|-
| {{flagicon|USA}}
|
|{{flagicon|USA}} [[American Connection]]{{Ref label|American Connection|B|B}}|| style="text-align: center" | {{sort|2014-08-18|2014}}
||| {{Flagicon|USA}} [[American Airlines]]
|-
| {{flagicon|AUS}}
|
| {{flagicon|AUS}} [[Australian Airlines]]
| style="text-align: center" | {{sort|2002-05-27|2002}} || style="text-align: center" | {{sort|2006-06-30|2006}}
||| {{Flagicon|AUS}} [[Qantas]]
|-
| rowspan="3" | {{flagicon|GBR}}
| {{flagicon|GBR}} [[BA Connect]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2007-03-05|2007}}
||| rowspan="4" | {{Flagicon|GBR}} [[British Airways]]
|
|-
| {{flagicon|DEU}}
|
| {{flagicon|DEU}} [[Deutsche BA]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-06-01|2008}}
|
|-
| {{Flagicon|SWE}}
|
|{{Flagicon|SWE}} [[FlyNordic]]
| style="text-align: center" | {{sort|2003|2003}} || style="text-align: center" | {{sort|2007|2007}}
||| {{Flagicon|FIN}} [[Finnair]]
|-
| {{flagicon|GBR}}
|
| {{flagicon|GBR}} [[GB Airways]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-03-30|2008}}
||| {{Flagicon|GBR}} [[British Airways]]
|-
| rowspan="3" | {{flagicon|JPN}}
| {{flagicon|JPN}} [[JAL Express]]
| rowspan="3" style="text-align: center" | {{sort|2007-04-01|2007}} || style="text-align: center" | {{sort|2014-10-01|2014}}
| rowspan="3" || rowspan="3" | {{Flagicon|JPN}} [[Japan Airlines]]
| {{flagicon|JPN}} [[Japan Asia Airways]]|| style="text-align: center" | {{sort|2008-03-31|2008}}
|-
| {{flagicon|DR}}
|
| {{flagicon|DR}} [[LAN Dominicana]]
| style="text-align: center" | {{sort|2003-04-01|2003}} || style="text-align: center" | {{sort|2005-12-01|2005}}
||| {{Flagicon|Chile}} [[LAN Airlines]]
|-
| {{flagicon|GBR}}
|
| {{flagicon|GBR}} [[Loganair]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-10-25|2008}}
||| {{Flagicon|GBR}} [[British Airways]]
|-
| {{flagicon|NZL}}
|
| {{flagicon|NZL}} [[Qantas New Zealand]]
| style="text-align: center" | {{sort|2000-09|2000}} || style="text-align: center" | {{sort|2001|2001}}
||| {{Flagicon|AUS}} [[Qantas]]
|-
| {{flagicon|KEN}}
|
| {{flagicon|KEN}} [[Regional Air (Kenya)|Regional Air]]
| style="text-align: center" | {{sort|2001-07-01|2001}} || style="text-align: center" | {{sort|2005-04|2005}}
||| {{Flagicon|GBR}} [[British Airways]]
|-
| {{flagicon|AUS}}
|
| {{flagicon|AUS}} [[Southern Australia Airlines]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2002|2002}}
||| {{Flagicon|AUS}} [[Qantas]]
|-
| rowspan="3" | {{flagicon|USA}}
| {{flagicon|USA}} [[US Airways]]{{Ref label|Aff|C|C}}
| rowspan="3" style="text-align: center" | {{sort|2014-03-31|2014}} || rowspan="3" style="text-align: center" | {{sort|2015|2015}}
| rowspan="3" ||| rowspan="3" | {{Flagicon|USA}} [[American Airlines]]
Người dùng vô danh