Khác biệt giữa các bản “Oneworld”

không có tóm lược sửa đổi
! style="width:220px;"|Liên kết với
|-
| {{Flagiconflagicon|Estonia}}
| [[Aero Airlines]]
| style="text-align: center" | {{sort|2002-02-01|2002}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-06|2008}}
| {{Flagiconflagicon|FIN}}
| [[Finnair]]
|-
| [[Air Liberté]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2000-05|2000}}
| {{Flagiconflagicon|GBR}}
| [[British Airways]]
|-
| [[Impulse Airlines|Airconnex]]
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2001-05-27|2001}} || style="text-align: center" | {{sort|2004-05-24|2004}}
| {{Flagiconflagicon|AUS}}
| [[Qantas]]
|-
| {{flagicon|USA}}
| [[American Connection]]{{Ref label|American Connection|B|B}}|| style="text-align: center" | {{sort|2014-08-18|2014}}
| {{Flagiconflagicon|USA}}
| [[American Airlines]]
|-
| [[Australian Airlines]]
| style="text-align: center" | {{sort|2002-05-27|2002}} || style="text-align: center" | {{sort|2006-06-30|2006}}
| {{Flagiconflagicon|AUS}}
| [[Qantas]]
|-
| [[BA Connect]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2007-03-05|2007}}
| rowspan="4" | {{Flagiconflagicon|GBR}}
| rowspan="4" | [[British Airways]]
|-
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-06-01|2008}}
|-
| {{Flagiconflagicon|SWE}}
| [[FlyNordic]]
| style="text-align: center" | {{sort|2003|2003}} || style="text-align: center" | {{sort|2007|2007}}
| {{Flagiconflagicon|FIN}}
| [[Finnair]]
|-
| [[GB Airways]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-03-30|2008}}
| {{Flagiconflagicon|GBR}}
| [[British Airways]]
|-
| [[JAL Express]]
| rowspan="3" style="text-align: center" | {{sort|2007-04-01|2007}} || style="text-align: center" | {{sort|2014-10-01|2014}}
| rowspan="3" |{{Flagiconflagicon|JPN}}
| rowspan="3" |[[Japan Airlines]]
|-
| [[LAN Dominicana]]
| style="text-align: center" | {{sort|2003-04-01|2003}} || style="text-align: center" | {{sort|2005-12-01|2005}}
| {{Flagiconflagicon|Chile}}
| [[LAN Airlines]]
|-
| [[Loganair]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2008-10-25|2008}}
| {{Flagiconflagicon|GBR}}
| [[British Airways]]
|-
| [[Qantas New Zealand]]
| style="text-align: center" | {{sort|2000-09|2000}} || style="text-align: center" | {{sort|2001|2001}}
| {{Flagiconflagicon|AUS}}
| [[Qantas]]
|-
| [[Regional Air (Kenya)|Regional Air]]
| style="text-align: center" | {{sort|2001-07-01|2001}} || style="text-align: center" | {{sort|2005-04|2005}}
| {{Flagiconflagicon|GBR}}
| [[British Airways]]
|-
| [[Southern Australia Airlines]]{{Ref label|Aff|A|A}}
| style="text-align: center" | {{sort|1999-02-01|1999}} || style="text-align: center" | {{sort|2002|2002}}
| {{Flagiconflagicon|AUS}}
| [[Qantas]]
|-
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2014-03-31|2014}}
| rowspan="2" style="text-align: center" | {{sort|2015|2015}}
| rowspan="2" | {{Flagiconflagicon|USA}}
| rowspan="2" | [[US Airways]]
|-
| [[US Airways Shuttle]]
|}
 
{{note label|BA|A|A}}Thành viên liên kết sáng lập<br/>{{note label|AmericanConnection|B|B}} Các chuyến bay của [[AmericanConnection]]<ref>{{Chú thích web|url=https://en.wikipedia.org/wiki/AmericanConnection|title=AmericanConnection}}</ref> được vận hành bởi [[Chautauqua Airlines]]<ref>{{Chú thích web|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Chautauqua_Airlines|title=Chautauqua Airlines}}</ref><br />{{note label|US Airways Express|C|C}} Các chuyến bay của US Airways Express được vận hành bởi [[Air Wisconsin]], [[Mesa Airlines]], [[Piedmont Airlines]], [[PSA Airlines]], [[Republic Airlines]], [[SkyWest Airlines]] và [[Trans States Airlines]].
 
===Thành viên trong tương lai===
Người dùng vô danh