Khác biệt giữa các bản “Cao Sĩ Liêm”

(Trang mới: “'''Cao Sĩ Liêm''' (năm 575 - ngày 14 tháng 2 năm 647) (chữ Hán 高士廉) tên Kiệm (chữ Hán 俭), chữ là Sĩ Liêm, người huyện Điệu B…”)
 
Ông từng làm ông cậu bên nhà gái, chủ trì hôn lễ của Lý Thế Dân và Trưởng Tôn thị.
== Đánh giá ==
Sử thần viết "Cao Sĩ Liêm tài năng phẩmdanh hạnhvọng đều cao, phẩm hạnh không có chỗ bẩn, giữ nghĩa chung thủy quân thần, mưu tính vì con cháu kế tục. Là thần tử của xã tắc, công cũng to vậy, là ân tri ngộ, ban thưởng cũng hậu"<ref name=CuuDuongThu></ref>.
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}