Khác biệt giữa các bản “Sài Thiệu”

(Trang mới: “'''Sài Thiệu''' (thế kỷ VI - năm 638) (chữ Hán 柴绍) tên chữ là Tự Xương, người Lâm Phần, Tấn Châu (nay là địa phận Lâm Phầ…”)
 
== Gia tộc ==
* Sài Triết Uy, tập tước Tiêu quốc công, vì em là Sài Lệnh Vũ mưu phản, bị dời đi Lĩnh Nam. Sau được phong đô đốc Giao Châu đô đốc, mất trong khi làm quan.
* Sài Lệnh Vũ, cưới con gái Thái Tông là Ba Lăng công chúa, thời Thái Tông làm vây cánh của Ngụy vương [[Lý Thái]] vây cánh, đến thời Cao Tông bị cuốn vào án mưu phản của Cao Dương công chúa, vào ngày 2 tháng 2 năm thứ 4 Vĩnh Huy (6-3-653) bị trảm.
 
== Sài Thiệu trong các tác phẩm văn học ==