Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| hình thành =
| bãi bỏ =
| nhóm hàm = soái
| hàm trên = ''không có''
| hàm dưới = [[Đại tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Đại tướng]]