Rondano

Gia nhập ngày 11 tháng 11 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang
Muốn hiểu hiện tại thì phải nhìn vào quá khứ vì hiện tại cũng chỉ là kết quả của những gì diễn ra trong quá khứ.
3.054

lần sửa đổi