Khác biệt giữa các bản “Chu Hảo”

Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng [[Bộ Khoa học công nghệ]] kiêm Giám đốc dự án [[Khu công nghệ cao Hòa Lạc]].
 
Năm 2005 ông xin vềnghỉ hưu trước thời hạn. Hiện nay ông là Giám đốc [[nhà xuất bản Tri Thức]] với hy vọng mang lại cho người Việt một tủ sách tri thức của tinh hoa thế giới.<ref name="chuhao"/>.
 
Từ năm 1996 đến nay, ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp.