Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Với những BQV đã bị rút quyền, [[Wikipedia:Danh sách bảo quản viên]] giảm xuống còn 20 người, trong đó chưa tới 1 nửa là hoạt động thường xuyên, tôi nghĩ đến lúc cần đôn 5-10 người ứng cử BQV mới, ít nhất trong năm nay. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 04:17, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)
::Khó đấy bác, đào đâu ra đủ người đủ tiêu chuẩn mà ứng cử đây :)))--[[Thành viên:Ledinhthang|ΒΑΣΙΛΈΩΣ Μέγας]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 04:22, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)
:::Rất tiếc là hơi thiếu nhân sự --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 04:26, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)