Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:::Rất tiếc là hơi thiếu nhân sự --[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 04:26, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)
Tôi ra ứng cử nhé. Danh tiếng của tôi không tệ :D[[Thành viên:Rondano|Rondano]] ([[Thảo luận Thành viên:Rondano|thảo luận]]) 05:05, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)
:Có thể đề cử từ danh sách ĐPV hiện tại. Hầu hết các BQV đều đi lên từ chức vị này. Trong số 6 ĐPV hiện tại thì chỉ có Jspeed1310 là lâu rồi không hoạt động. [[User:Tuyenduong97|<font color="Mulberry">'''Thánh Thiện'''</font>]] [[User talk:Tuyenduong97|<font color="Turquoise">'''<sup>''TALK_MT''</sup>'''</font>]] 05:09, ngày 23 tháng 4 năm 2018 (UTC)