Khác biệt giữa các bản “Chùa Kim Huê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tại các trường Bồ Đề, một giờ Phật pháp hàng tuần được thiết lập trong chương trình giáo dục, ở cấp tiểu học cũng như ở cấp trung học, trường Bồ Đề trở nên một môi trường mới cho sự hoằng pháp và giáo dục thiếu nhi trên tinh thần đạo Phật.
 
Tuy có dạy một số giờ giáo lý Phật giáo nhưng chương trình học trong các trường Bồ đề vẫn theo chương trình mà Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH[[Việt Nam Cộng hòa]] đã đề ra, giống như trong các cơ sở giáo dục công lập và tư thục khác.
 
Sau sự kiện [[1975]] thì trường giải thể và nhà chùa đã hiến ngôi trường cho [[Chính phủ Việt Nam]] và nay là Trung tâm giáo dục thường xuyên Tp.[[Sa Đéc]].
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
84

lần sửa đổi