Mở trình đơn chính

Các thay đổi

<!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]] -->
== Chú thích ==
{{thể loại Commons|George Orwell}}
{{Tham khảo}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{thời gian sống|sinh=1903|mất=1950|tên=Orwell, George}}
 
{{thể loại Commons|George Orwell}}
 
{{DEFAULTSORT:Orwell, George}}