Khác biệt giữa các bản “Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Bóng đá Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|-
! 1980
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ I|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1980]] || || || || ||
|-
! 1981-82
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ II|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1981-82]] || || || || ||
|-
! 1982-83
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ III|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1982-83]] || || || || ||
|-
! 1984
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ IV|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1984]] || || || || ||
|-
! 1985
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ V|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1985]] || || || || ||
|-
! 1986
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ VI|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1986]] || || || || ||
|-
! 1987
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ VII|Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1987]] || || || || ||
|-
! 1989
| [[Giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ VIII|Giải Phân hạng đội mạnh 1989]] || || || || ||
|-
! 1990
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ I|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1990]] || || || || ||
|-
! 1991
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ II|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1991]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1992|1992]] ||
|-
! 1992
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ III|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1992]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1993|1993]] ||
|-
! 1993-94
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ IV|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1993-94]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1994|1994]] ||
|-
! 1995
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ V|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1995]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1995|1995]] ||
|-
! 1996
| [[Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc lần thứ VI|Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1996]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1996|1996]] ||
|-
! 1997
| [[Giải hạng Nhất quốc gia lần thứ I|Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1997]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1997|1997]] ||
|-
! 1998
| [[Giải hạng Nhất quốc gia lần thứ II|Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1998]] || || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1998|1998]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 1999|1998]]
|-
! ''1999''
| [[Giải bóng đá tập huấn mùa xuân 1999|''Giải bóng đá tập huấn Cúp Mùa xuân 1999'']] || || || || || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 1999|1999]]
|-
! 1999-00
| [[Giải hạng Nhất quốc gia lần thứ III|Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1999-00]] || [[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2000|2000]] || || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 1999-2000|1999-00]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2000|2000]]
|-
! 2000-01
| [[Giải Vô địch Quốc gia chuyên nghiệp 2000-01|V-League 2000-01]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2000-01|2000-01]] || [[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2001|2001]] || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2000-2001|2000-01]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2001|2001]]
|-
! 2001-02
| [[Giải Vô địch Quốc gia chuyên nghiệp 2001-02|V-League 2001-02]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2001-02|2001-02]] || [[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2002|2002]] || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2001-2002|2001-02]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2002|2002]]
|-
! 2003
| [[Giải Vô địch Quốc gia chuyên nghiệp 2003|V-League 2003]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2003|2003]] || [[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2003|2003]] || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2003|2003]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2003|2003]]
|-
! 2004
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2004|V-League 2004]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2004|2004]] || [[Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2004|2004]] || || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2004|2004]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2004|2004]]
|-
! 2005
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2005|V-League 2005]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2005|2005]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2005|2005]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2005|2005]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2005|2005]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2005|2005]]
|-
! 2006
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2006|V-League 2006]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2006|2006]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2006|2006]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2006|2006]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2006|2006]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2006|2006]]
|-
! 2007
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2007|V-League 2007]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2007|2007]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2007|2007]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2007|2007]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2007|2007]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2007|2007]]
|-
! 2008
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2008|V-League 2008]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2008|2008]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2008|2008]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2008|2008]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2008|2008]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2008|2008]]
|-
! 2009
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2009|V-League 2009]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2009|2009]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2009|2009]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2009|2009]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2009|2009]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2009|2009]]
|-
! 2010
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2010|V-League 2010]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2010|2010]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2010|2010]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2010|2010]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2010|2010]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2010|2010]]
|-
! 2011
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2011|V-League 2011]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2011|2011]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2011|2011]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2011|2011]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2011|2011]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2011|2011]]
|-
! 2012
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2012|V-League 2012]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2012|2012]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2012|2012]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2012|2012]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2012|2012]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2012|2012]]
|-
! 2013
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2013|V.League 1 2013]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2013|2013]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2013|2013]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2013|2013]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2013|2013]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2013|2013]]
|-
! 2014
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2014|V.League 1 2014]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2014|2014]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2014|2014]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2014|2014]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2014|2014]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2014|2014]]
|-
! 2015
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2015|V.League 1 2015]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2015|2015]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2015|2015]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2015|2015]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2015|2015]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2015|2015]]
|-
! 2016
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2016|V.League 1 2016]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2016|2016]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2016|2016]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2016|2016]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2016|2016]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2016|2016]]
|-
! 2017
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2017|V.League 1 2017]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2017|2017]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2017|2017]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2017|2017]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2017|2017]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2017|2017]]
|-
! 2018
| [[Giải bóng đá vô địch quốc gia 2018|V.League 1 2018]] || [[Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2018|2018]] || [[Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2018|2018]] || [[Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2018|2018]] || [[Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2018|2018]] || [[Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2018|2018]]
|}