Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ”

Trang mới: “{{#if:{{{chức vụ|}}}|{{Hộp thông tin | child = yes | title = <div style="background: #c8dbff; padding: 1px;">{{{chức vụ|}}}</div> | header1 = {{…”
(Trang mới: “{{#if:{{{chức vụ|}}}|{{Hộp thông tin | child = yes | title = <div style="background: #c8dbff; padding: 1px;">{{{chức vụ|}}}</div> | header1 = {{…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)