Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{#if:{{{chức vụ|}}}|{{Hộp thông tin | child = yes | title = <div style="background: #c8dbff; padding: 1px;">{{{chức vụ|}}}</div> | header1 = {{…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| title = <div style="background: #c8dbff; padding: 1px;">{{{chức vụ|}}}</div>
 
| header1label2 = {{#if:{{{bắt đầu|}}}{{{kết thúc|}}}|Nhiệm kỳ}}
| data2 = {{#if:{{{bắt đầu|}}}{{{kết thúc|}}}|<center>{{{bắt đầu|}}}&nbsp;&ndash;&nbsp;{{{kết thúc|}}}</center>}}
 
| label3 = {{{trưởng chức vụ|}}}