Rondano

Gia nhập ngày 11 tháng 11 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Phải dập tắt hết hào quang giả tạo của quá khứ thì mới vững tiến vào tương lai được.
 
Không ưa VC lại càng không ưa đám chống cộng lẫn bọn dân chủ giả cầy vì tất cả chúng đều ngu dốt như nhau.
3.054

lần sửa đổi