Khác biệt giữa các bản “Ways of Seeing”

 
== Sách ==
Cuốn sách ''Những Cách Thấy'' được viết bởi Berger và Dibb, cùng với Sven Hamm, Chris Fox, và Richard Hollis.<ref name= Ways>{{chú thích sách | last = Berger | first = John | title = Ways of seeing | publisher = [[British Broadcasting Corporation]] và [[Penguin Books]] | location = London | year = 1973 | isbn = 9780563122449 }}</ref> Cuốn sách bao gồm bảy mục[[ tiểu luận]]: trong đó có bốn mục gồm bài viết kết hợp hình ảnh, và ba mục chỉ sử dụng hình ảnh.<ref name= Ways/>
 
''Những cách thấy'' được xem như một tài liệu chuyên đề cho những nghiên cứu đương thời về lịch sử [[nghệ thuật]] và văn hóa [[Nghệ thuật thị giác|thị giác]]. "Berger, qua đời ngày 2 tháng Một [2017] ở tuổi 90 tuổi, là người đã góp ảnh hưởng sâu sắc vào quan niệm đại chúng đối với [[nghệ thuật]] và [[Nghệ thuật thị giác|hình ảnh thị giác]]", theo nhận định của các Nhà [[Xã hội học]] Yasmin Gunaratnam và Vikki Bell.<ref>{{chú thích báo|url=https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/john-berger-ways-of-seeing-a7518001.html|title=How John Berger changed our ways of seeing art|date = ngày 9 tháng 1 năm 2017 |work=The Independent|accessdate = ngày 14 tháng 7 năm 2017 |language=en-GB}}</ref>
214

lần sửa đổi