Khác biệt giữa các bản “Ways of Seeing”

|1
|08/01/1972
|Phần đầu tiên của loạt phim được địnhgợi hìnhý từbởi những quan niệm của [[Walter Benjamin]] trong tiểu luận ''The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'' (tạm dịch: ''Tác phẩm nghệ thuật thời đại sao chép cơ học).''
|-
|2
214

lần sửa đổi