Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| above = {{{tên|{{PAGENAME}}}}}
| subheader = {{{di tích|}}}{{#if:{{{di tích|}}}|| {{#switch:{{{cấp di tích|}}}
| cấp tỉnh | tỉnh = [[Di tích Việt Nam|di tích cấp tỉnh]]
| cấp quốc gia | quốc gia = [[Danh sách Di tích quốc gia Việt Nam|di tích quốc gia]]
| cấp quốc gia đặc biệt | cấp đặc biệt | đặc biệt = [[Di tích quốc gia đặc biệt|di tích quốc gia đặc biệt]]
}}}}
| subheader2 =