Khác biệt giữa các bản “Biên niên sử Nhà Kane”

n
Thêm biểu tượng
n
n (Thêm biểu tượng)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox book series
| name = ''The Kane Chronicles''
| image = [[Tập tin:PP ReadRiordan Series Emblems Kane.png|250px]]
| image_caption = ''The Kane Chronicles''
| books = [[Kim Tự Tháp Đỏ]] (2010) <br/> [[Ngai Vàng Lửa]] (2011) <br/> [[Bóng Rắn]] (2012)