Khác biệt giữa các bản “Bộ Năm lừng danh (bộ tiểu thuyết)”

n
n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Enid Blyton đã viết 21 quyển trong bộ "Bộ Năm lừng danh":
 
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_a_Treasure_Island Bộ Năm trên một hòn Đảo khogiấu Báuvàng]'' (1942)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Adventuring_Again Năm,Bộ ĐiNăm Phiêu LưuChuyến Mộtphiêu Lầnlưu Nữamới]'' (1943)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Run_Away_Together Bộ Năm Chạy Trốn Cùng Nhautrốn]'' (1944)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Smuggler%27s_Top Bộ Năm ĐiTrên đếnđỉnh Buôn lậu hàng Đầu của]'' (1945)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Off_in_a_Caravan NămFive ĐiGo RaOff trongin mộta ĐoànCaravan]'' (năm 1946)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_Kirrin_Island_Again NămFive trênon Kirrin ĐảoIsland một lần NữaAgain]'' (năm 1947)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Off_to_Camp NămFive tớiGo TrạiOff to Camp]'' (năm 1948)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Get_into_Trouble NămFive gặpGet rắcinto RốiTrouble]'' (năm 1949)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Fall_into_Adventure NămFive RơiFall vàointo cuộc Phiêu lưuAdventure]'' (1950)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_a_Hike_Together NămFive trênon mộta chuyếnHike Đi Cùng nhauTogether]'' (năm 1951)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Have_a_Wonderful_Time NămFive Have mộta ThờiWonderful gian Tuyệt vờiTime]'' (năm 1952)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_Down_to_the_Sea NămFive ĐiGo XuốngDown Biểnto the Sea]'' (năm 1953)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Mystery_Moor NămBộ tớiNăm trên ẩnXe Moormoóc]'' (1954)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Have_Plenty_of_Fun NămFive Have rấtPlenty Nhiềuof niềm VuiFun]'' (1955)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_a_Secret_Trail NămFive trênon mộta Secret Mật đường MònTrail]'' (năm 1956)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Billycock_Hill NămFive tớiGo to Billycock ĐồiHill]'' (năm 1957)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Get_into_a_Fix NămFive NhậnGet vàointo mộta Sửa chữaFix]'' (năm 1958)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_on_Finniston_Farm NămFive trênon Finniston trang TrạiFarm]'' (năm 1960)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Go_to_Demon%27s_Rocks NămFive tớiGo củato QuỷDemon's ĐáRocks]'' (1961)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Have_a_Mystery_to_Solve NămFive Have mộta Mystery ẩnto để Giải quyếtSolve]'' (1962)
# ''[//en.wikipedia.org/wiki/Five_Are_Together_Again NămFive Are VớiTogether Nhau Một Lần NữaAgain]'' (1963)
 
== Tài liệu tham khảo ==