Khác biệt giữa các bản “Harry Potter và Phòng chứa Bí mật”

n
Hình bìa sách tiếng Việt
n (Hình bìa sách tiếng Việt)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{HPBooks
| image = [[Tập tin:ChamberHarry ofPotter Secretsvà Phòng chứa bí mật.jpg|200px250px]]
| bgcolor = black
| fgcolor = white