Khác biệt giữa các bản “Hómēros”

 
==Các nghiên cứu về Homer và tác phẩm của ông==
Nghiên cứu về Homer là một trong những chủ đề lâu đời nhất trong học thuật, vốn có niên đại từ thời cổ đại. Mục tiêu và thành tựu của các nghiên cứu về Homer đã thay đổi trong suốt hàng thiên niên kỷ. Trong vài thế kỷ qua, các nghiên cứu này đã xoay quanh quá trình mà những bài thơ Homer xuất hiện và được truyền theo thời gian cho chúng ta, đầu tiên bằngqua lờitruyền nóimiệng và sau này bằng văn bản.
 
==Lịch sử xung quanh tác phẩm Illiad==