Rondano

Gia nhập ngày 11 tháng 11 năm 2017
Tẩy trống trang
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang
Muốn hiểu hiện tại thì phải nhìn vào quá khứ vì hiện tại cũng chỉ là kết quả của những gì diễn ra trong quá khứ.
 
Phải dập tắt hết hào quang giả tạo của quá khứ thì mới vững tiến vào tương lai được.
 
Không ưa VC lại càng không ưa đám chống cộng lẫn bọn dân chủ giả cầy vì tất cả chúng đều ngu dốt như nhau.
3.054

lần sửa đổi