Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| hình =
| ghi chú hình =
| hình bộ trưởng = Nguyễn Văn Thể.jpg
| bộ trưởng = [[Nguyễn Văn Thể]]
| từ = 26 tháng 10 năm 2017
| bổ nhiệm bởi = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
| nhiệm kỳ = 5 năm
| thành lập = 2 tháng 08, 1945