Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| bổ nhiệm bởi = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
| nhiệm kỳ = 5 năm
| thành lập = 2{{ngày thángthành 08,lập và tuổi|1945|8|2}}
| bộ trưởng đầu tiên = [[Đào Trọng Kim]]
| hoạt động =