Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ways of Seeing”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|1
|08/01/1972
|Phần đầu tiên của loạt phim được gợi ý bởi những quan niệm của [[Walter Benjamin]] trong tiểu luận ''The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'' (tạm dịch: ''Tác phẩm nghệ thuật thời đại saonhân chépbản kỹ họcthuật).''
|-
|2
214

lần sửa đổi