Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

n
Đã khóa “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:35, ngày 28 tháng 4 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.185.12.47 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:35, ngày 28 tháng 4 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi