Khác biệt giữa các bản “Tiệc Thánh”

n
bỏ kính ngữ
n (bỏ kính ngữ)
[[Tập tin:Leonardo da Vinci (1452-1519) - The Last Supper (1495-1498).jpg|nhỏ|300px|phải|[[Tiệc Ly]], tranh của [[Leonardo da Vinci]] (1498).]]
'''Tiệc Thánh''' là Thánh lễ được cử hành bởi các [[Kitô hữu]] và theo lời dạy của [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước|Chúa Giê-xu]] được ký thuật trong [[Tân Ước]], để tưởng nhớ Chúa Giê-xu theo những việc ngài đã làm trong bữa [[Tiệc Ly]]. Chúa Giê-xu lấy [[bánh Thánh]], bẻ ra, phân phát cho các môn đồ mà nói rằng ''"Này là thân thể ta"'', rồi lấy rượu nho đưa cho môn đồ mà phán rằng ''"Này là huyết ta"''.<ref>[http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=Eucharist&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h= WordNet (Cognitive Science Laboratory Princeton University)]</ref><ref>"Tiệc Thánh là sự tái hiện Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-xu cùng các môn đồ trước khi Ngài bị bắt, và bị đóng đinh trên thập tự giá."([http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/ritesrituals/eucharist_1.shtml BBC - Religion & Ethics - Eucharist]).</ref><ref>"một Thánh lễ Cơ Đốc hồi niệm sự kiện Chúa Giê-xu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đồ, Ngài bẻ bánh cho các môn đồ mà phán rằng: ''Nầy là thân thể ta'' và ban cho họ rượu nho và phán rằng: ''Nầy là huyết ta''".([http://www.britannica.com/eb/article-9033174/Eucharist Encyclopaedia Britannica, s.v. Eucharist])</ref><ref>Ignazio Silone, ''Bread and Wine'' (1937).</ref> Nhìn chung, tín hữu Cơ Đốc thừa nhận có sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong Thánh lễ này, mặc dù có những quan điểm khác nhau nhằm giải thích bản chất, thời điểm và không gian của sự hiện diện ấy. "Bí tích Thánh thể" thường được dùng để chỉ bánh và rượu nho được hiến tế trong Thánh lễ, trong khi "Tiệc Thánh" nhấn mạnh vào sự thông công giữa con người với [[Thiên Chúa]], và giữa các tín hữu với nhau khi cử hành Thánh lễ.
 
Từ ''Eucharist'' có từ nguyên trong [[Tiếng Hy Lạp|Hi văn]] εὐχαριστία và có nghĩa là tạ ơn, đến từ động từ εὐχαριστῶ (biết ơn), được tìm thấy trong 55 câu trong Tân Ước. Bốn trong số các câu [[Kinh Thánh]] này ghi lại lời tạ ơn của Chúa Giê-xu trước khi ngài phân phát bánh và rượu nho cho các môn đồ và công bố rằng ấy là thân thể và huyết của ngài.
 
== Từ nguyên ==
[[Tập tin:StPaul ElGreco.jpg|nhỏ|phải|150px|[[Sứ đồ Phao-lô]].]]
Ba sách Phúc âm Đồng quan ([[Phúc Âm Nhất Lãm|Phúc âm Nhất lãm]])<ref>
* Phúc âm Matthew 26: 26-29, ''"Khi đương ăn, Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn (εὐλογήσας - eulogēsas), bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas), đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta."''
* Phúc âm Mark 14: 22-24, ''"Khi đang ăn, Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn (εὐλογήσας - eulogēsas), đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas), rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Thiên Chúa."''
* Phúc âm Lu-ca 22: 19-20, ''"Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas) xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…"''</ref>
cũng như Thư thứ nhất của [[Sứ đồ Phaolô|Phao-lô]] gởi tín hữu ở [[Corinth]] đều thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu thiết lập Lễ Tiệc Thánh trong bữa ăn tối cuối cùng khi ngài bảo các môn đồ: ''"Hãy lấy mà ăn, này là thân thể ta... Hãy lấy mà uống, này là huyết ta... Hãy làm điều này để nhớ đến ta"''. Mọi ý nghĩa của việc cử hành lễ Tiệc Thánh đều lập nền trên mạng lịnh này. Chương 6 của [[Phúc Âm John|Phúc âm John]] (''Gioan'' hoặc ''Giăng'') ký thuật lời của Chúa Giê-xu giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của Thánh lễ: ''"Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta và ta ở trong người"''. (John 6. 55,56).
 
Phúc âm Giăng không nhắc đến việc Chúa Giê-xu phân phát bánh và rượu nho, nhưng thuật lại việc ngài rửa chân cho các môn đồ, lời tiên tri về kẻ phản ngài, và giảng giải cho các môn đồ về tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa họ với ngài, và giữa họ với nhau.<ref>[http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2013&version=19 Phúc âm Giăng 13]</ref><ref>Tyndale Bible Dictionary / editors, Philip W. Comfort, Walter A. Elwell, 2001 ISBN 0-8423-7089-7, article: "John, Gospel of''</ref>
 
Trong [[Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô]] (khoảng năm 54-55), Sứ đồ Phao-lô là một trong những người đầu tiên miêu tả Tiệc Thánh với hàm ý kêu gọi tín hữu quay về với ý nghĩa thật của Thánh lễ này,
 
== Thần học ==
Tiệc Thánh hoặc Bí tích Thánh thể luôn là tâm điểm của sự thờ phượng trong cộng đồng [[Kitô giáo|Công GiáoĐốc Rômagiáo]], mặc dù có những giải thích khác nhau về Thánh lễ này. Đại thể, các truyền thống Công giáo, Anh giáo và Chính Thống giáo xem Bí tích Thánh thể là sự ứng nghiệm cho kế hoạch của Thiên Chúa nhằm cứu nhân loại khỏi [[tội lỗi]], là sự hoài niệm và tái hiện sự đóng đinh và [[Sự Phục sinh của Chúa Giê-xu|sự phục sinh của Chúa Giê-suxu]], là phương tiện giúp tín hữu hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau, cũng như dâng lên lời tạ ơn về Thánh lễ này. Trong khi đó, các giáo hội thuộc cộng đồng Kháng Cách tập chú vào trải nghiệm của người dự Thánh lễ trong sự thông công với Thiên Chúa và với hội Thánh, cùng những lợi ích tâm linh như dự phần vào sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Giê-suCơ Đốc, sức mạnh củng cố [[đức tin Kitô giáo|đức tin]] và niềm hi vọng vào nước Chúa.
 
=== Công giáo Rôma ===
 
=== Chính Thống giáo ===
Các giáo hội Kitô Đốc ởgiáo phương Đông có quan điểm tương tự với đức tin Công giáo khi cho rằng trong Thánh lễ, bánh và rượu nho thực sự trở nên thân thể và huyết của Chúa Cơ Đốc, dù họ không sử dụng các thuật ngữ của học thuyết biến thể, cũng không tìm cách giải thích tiến trình biến đổi của bánh và rượu.
 
=== Giáo hội Luther ===
Tín hữu giáo hội ông Luther chấp nhận giáo lý "Đồng thể" (''Consubstantiation''), theo đó thân thể và huyết của Chúa Giê-xu Cơ Đốc hiện diện trong, với và bên dưới bản thể của bánh và rượu nho.
 
=== Anh giáo ===
Bản Ba mươi chín Tín điều năm 1571 của Cộng đồng Anh giáo dạy rằng, "Bánh mà chúng ta ăn là để dự phần vào Thân thể Chúa Cơ Đốc", và "Chén Phước hạnh là để dự phần vào Huyết của Chúa Cơ Đốc",<ref>Articles of Religion, Article XXVIII: Of the Lord's Supper</ref> và khẳng định rằng "Thuyết Biến thể là một sự ghê tởm đối với Lời Thánh". Bản tín điều cũng xem sự sùng kính hoặc tôn thờ bánh và nước trong Thánh lễ là không phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu và không nên thực hiện trong hội Thánh, rằng bất cứ ai dự lễ cách không xứng đáng sẽ không nhận lãnh sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc, nhưng bị định tội.
 
Trong thực tế, Anh giáo tin vào sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc trong Thánh lễ, nhưng mở rộng phạm vi giải thích sự hiện diện này từ quan điểm chấp nhận thuyết biến thể, đôi khi dẫn đến sự tôn kính dành cho bánh Thánh và rượu Thánh (phổ biến trong vòng tín hữu Công giáo Anh), đến niềm xác tín vào sự hiện diện phước hạnh của Chúa Giê-xu trong tâm linh người dự lễ, bánh và nước chỉ có giá trị biểu trưng (phổ biến trong vòng tín hữu Anh giáo Tin Lành).
 
=== Giám Lý ===
 
=== Thần học Calvin ===
Nhiều tín hữu thuộc cộng đồng Kháng Cách, nhất là những người chịu ảnh hưởng [[Thần học Calvin]], tin rằng thân thể và huyết của Chúa Cơ Đốc không thực sự ngự vào bánh và rượu nho, nhưng theo lời của Calvin, "[[Chúa Thánh Linh]] hiệp nhất những điều bị phân cách trong không gian" và "những ai bởi đức tin tham dự Thánh lễ sẽ nhận lãnh nhiều lợi ích từ Chúa Cơ Đốc, song những người không tin mà dự Thánh lễ sẽ bị đoán phạt. Bởi đức tin (không chỉ đơn thuần bởi khả năng cảm nhận của trí tuệ), trong Chúa Thánh Linh, người dự lễ sẽ nhận lãnh Thiên Chúa hoá thân thành người (Chúa Giê-xu Cơ Đốc), giống như cảm giác được chạm đến ngài, hầu cho khi ăn bánh và uống nước thì Chúa Cơ Đốc ngự vào lòng của người có đức tin cũng giống như khi chúng ta ăn và nuốt thức ăn vậy".
 
Calvin quyết liệt bác bỏ việc sùng kính dành cho bánh và nước nho, xem đó là tội "thờ lạy hình tượng", cũng không chấp nhận học thuyết biến thể, nhưng xem bánh và nước nho là phương tiện giúp tín hữu hướng lòng về sự phục sinh và sự [[Sự Tái lâm của Chúa Giê-xu|tái lâm]] của Chúa Giê-xu.
 
=== Thần học Zwingli ===
Bánh và rượu nho chỉ là biểu trưng cho thân thể và huyết của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Khi tham dự Thánh lễ Tiệc Thánh, tín hữu tưởng nhớ đến bữa [[Tiệc Ly]], sự thương khó và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Cơ Đốc (''"Ấy là Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta"'', 1Cor. 11.24,25).
 
Khởi phát từ [[Huldrych Zwingli]], nhà lãnh đạo cuộc cải cách tôn giáo tại [[Thụy Sĩ]] vào [[thế kỷ 16]], quan điểm này được chấp nhận rộng rãi trong nhiều giáo hội thuộc cộng đồng Kháng Cách, đặc biệt là các tín hữu [[Báp-tít|Baptist]].
 
Những tín hữu chấp nhận quan điểm thần học này dành cho Tiệc Thánh vị trí quan trọng trong giáo nghi vì, theo [[Tân Ước]], đây là một trong hai Thánh lễ - cùng với lễ [[thanh Tẩy|báp têm]] (rửa tội) - do chính Chúa Giê-xu thiết lập, đồng thời nhấn mạnh đến trải nghiệm thông công giữa người dự Thánh lễ với Thiên Chúa, và giữa cá nhân với hội Thánh. Thánh lễ cũng biểu trưng cho sự hiệp nhất của tín hữu với Chúa Cơ Đốc (Ngài là Đầu của Hội Thánh), ban cho tín hữu sức mạnh để khẳng quyết sự [[cứu rỗi]], củng cố đức tin trong sống đạo, cũng là biểu tượng cho sự vui thoả và niềm hi vọng vào Vương quốc của Thiên Chúa.<ref>Strong, Augustus. ''Systematic Theology''. Philadelphia, The Judson Press, (1907).</ref>
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo|2}}
== Xem thêm ==
* [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước]]
* [[Giê-su|Chúa Giê-xu]]
* [[Tiệc Ly]]
* [[Chén Thánh]]