Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="90%"
|-
! valign=top style="width:30px" bgcolor="#F0F8FF"| Thứ tự
! valign=top style="width:130px" bgcolor="#F0F8FF"| Tên
! valign=top style="width:230px" bgcolor="#F0F8FF"| Nhiệm kỳ
! valign=top style="width:280px" bgcolor="#F0F8FF"| Ghi chú
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 1
| [[Đào Trọng Kim]]
| tháng 8 năm [[1945]]- tháng 3 năm [[1946]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 2
| [[Trần Đăng Khoa (bộ trưởng)|Trần Đăng Khoa]]
| tháng 3 năm [[1946]] - tháng 9 năm [[1955]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 3
| [[Nguyễn Văn Trân]]
| tháng 9 năm [[1955]] - [[1957]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 4
| [[Nguyễn Hữu Mai]]
| [[1957]] - [[1960]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 5
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1960]] - [[1964]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
|
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1964]] - tháng 3 năm [[1974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
|
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1976]] - tháng 2 năm [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 6
| [[Dương Bạch Liên]]
| tháng 3 năm [[1974]] - [[1976]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 7
| [[Đinh Đức Thiện]]
| tháng 2 năm [[1980]] - tháng 4 năm [[1982]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 8
| [[Đồng Sĩ Nguyên]]
| tháng 4 năm [[1982]] - tháng 6 năm [[1986]]
| Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 9
| [[Bùi Danh Lưu]]
| tháng 6 năm [[1986]] - tháng 11 năm [[1996]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 10
| [[Lê Ngọc Hoàn]]
| tháng 11 năm [[1996]] - [[1997]]
| Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
|
| [[Lê Ngọc Hoàn]]
| [[1997]] - [[2002]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 11
| [[Đào Đình Bình]]
| [[2002]] - tháng 6 năm [[2006]] (từ nhiệm)
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 12
| [[Hồ Nghĩa Dũng]]
| tháng 6 năm [[2006]] - [[3 tháng 8|03 tháng 08]],[[2011]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 13
| [[Đinh La Thăng]]
| 3 tháng 8 năm [[2011]] - 8 tháng 4 năm 2016
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 14
| [[Trương Quang Nghĩa]]
| 9 tháng 4 năm [[2016]] - 25 tháng 10 năm 2017
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|- bgcolor=#FFE8E8
| 15
| [[Nguyễn Văn Thể]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|}
 
== Thứ trưởng qua các thời kỳ ==
*[[Nguyễn Tiến Sâm]] (10/2002 - 1/2007)