Khác biệt giữa các bản “Lỗ (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
* ở Việt Nam có 07 anh em nhà họ Lỗ có công dẹp giặc Nguyên Mông năm 1258 đã được Vua Trần phong Vương gọi là Thất vị Đại vương họ Lỗ đến nay vẫn còn có di tích là các đền thờ ở Núi Đinh thuộc VĨnh Yên - VĨnh Phúc,ở xã Bồ Lý huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc và một số vùng lân cận khác:
ĐỀN THỜ BẢY ANH EM HỌ LỖ
ảyBảy anh em họ Lỗ đều là con ông Lỗ Trọng và bà Khổng Thị Liên, người quê ở xã Bồ Lý Lập Thạch, vốn có nghề hái thuốc nam chữa bệnh.
Ông bà lần lượt sinh con được cả thảy là 07 người con:
Lần sinh thứ nhất vào ngày 25/10/Đinh Mùi ( năm 1187) Lỗ Văn Cường, Lỗ Văn Dũng và Lỗ Văn Mẩu.
Người dùng vô danh