Khác biệt giữa các bản “Hóa vô cơ”

 
===Phản ứng không thay đổi số ôxy hoá===
* [[Phản vật chất|Phản]] ứng hóa hợp là phản ứng tạo thành một chất mới từ hai chất khác nhau. Ví dụ: CaO + CO<sub>2</sub> → CaCO<sub>3</sub>
* '''Phản ứng phân hủy''' là trong đó 1 chất bị phân tích thành 2 hay nhiều chất khác nhau. Ví dụ: CaCO<sub>3</sub> → CaO + CO<sub>2</sub>
* '''[[Phản ứng thế]]''' là phản ứng giữa một kim loại mạnh với một muối của kim loại yếu hơn, trong đó nguyên tử kim loại mạnh này thay thế kim loại yếu. Ví dụ: Fe + CuCl<sub>2</sub> → FeCl<sub>2</sub> + Cu
Người dùng vô danh