Khác biệt giữa các bản “Star World”

| cable serv 12 = WorldCall CATV <br /> <small> (Karachi, [[Pakistan]])
| cable chan 12 = Kênh 64
| cable serv 13 = [[Truyền hình Cáp Việt Nam|VCTVVTVCab]] <br /> <small> ([[Hà Nội]], [[Việt Nam]])
| cable chan 13 = Kênh 53
| cable serv 14 = [[Truyền hình Cáp Hà Nội|HCaTVHanoicab]] <br /> <small> ([[Hà Nội]], [[Việt Nam]])
| cable chan 14 = Kênh 46
| cable serv 15 = [[Truyền hình Cáp Saigontourist|SCTV]] <br /> <small> ([[Thành phố Hồ Chí Minh|Saigon]], [[Việt Nam]])
Người dùng vô danh